Каква е цената за кръщенето

 

Общата цена на едно кръщене зависи от много фактори – такса в църквата (в различните църкви таксата е различна), избор на свещ за кръщене (от 20лв. до 120лв.), избор на кръщелна кърпа (от 15лв. до 110лв.), избор на подаръчета за гости (от 1лв. до 15лв.)... Цената на всеки един от тези детайли варира в много широки граници, като част от предлаганите аксесоари за кръщене не са задължителни (списък на всичко необходимо за кръщенето).

По тази причина няма как да Ви предоставим информация за цената на Вашето кръщене. Можем да бъдем полезни като обърнем внимание на някой детайли, които са от съществена важност за крайната цена на кръщенето.

- При избор на комплект за църквата Вие може да купите:

елей, вино, мед, сапун, кърпа за свещеника, кутийка за коса, кутийка за кръстче

в декорирана кошница

или

шише за елей, шише за вино, бурканче за мед, кутийка за сапун... и т.н.

В първия случай Вие получавате аксесоарите украсени и пълни с елей, вино, мед и т.н. Във втория случай получавате украсените шишета или бурканчета, които Вие трябва да напълните. Това води до допълнителни разходи, по висока цена и риск да повредите украсата при евентуално разливане.

- При кръщелните свещи много често се предлага само украса за свещ, като обявената цена не включва самата свещ. Тук е мястото да напомня, че забраната за внасяне на свещи в църквите не важи за кръщелната свещ и сватбените свещи.

- Особено голямо впечатление правят снимки на големи комплекти за кръщене с много ниска обявена цена. След като внимателно прочетете текста става ясно, че тази цена включва само комплект за кърква, а останалите неща от снимката може да ги добавите срещу тяхната обичайна единична цена.

- При украсата за кръщене на църква нещата понякога ценово стоят по подобен начин – снимка на пищна украса с ниска цена. В текста е уточнено, че това е само стойността на украсата за купела например. Като поръчвате украса на църква е добре да знаете, че всяка църква разполага с различен купел и не съществува универсална украса за купел.

 За да сформирате крайната цена за Вашето кръщене е добре да обръщате внимание на детайлите и да правите информиран избор.

Аксесоари за кръщене може да поръчате на адрес: kryshtenebg.com.